Ion
FRÎNCU

Consilier Local
Secretarul Comisiei pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, administrarea domeniului public și privat, organizarea instituțiilor și serviciilor de interes local, gospodărie comunală, comerț și protecția consumatorului
Partidul Politic:
PNL (Partidul Național Liberal)
Sari la conținut