Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

1.          ASFALTAREA DRUMURILOR COMUNALE CARE          STRĂBAT COMUNA SALCIA

SOLICITANT

SURSE DE FINANȚARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Primăria comunei Salcia/Consiliul Local Salcia

·Buget local

·Buget național

·Parteneriate

·Alte surse

·Fonduri guvernamentale

·Fonduri europene

România

Sud

Muntenia

Prahova

Salcia

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ

·        Asfaltarea drumurilor comunale

·        Fluidizarea traficului

·        Reabilitarea și modernizarea drumurilor

·        Creșterea calității vieții

·        Localnici

·        Agenți economici din zonă

·        Turiști

·        Potențiali noi localnici

·        Potențiali investitori

       

 

2.            INTRODUCEREA UNEI REȚELE DE GAZE, CANALIZARE ȘI APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA SALCIA

SOLICITANT

SURSĂ DE FINANȚARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia

·Buget local

·Buget național

·Parteneriate

·Fonduri guvernamentale

·Fonduri europene

România

Sud Muntenia

Prahova

Salcia

DESCRIREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ

·        Dezvoltarea infrastructurii

·        Crearea de locuri de muncă

·        Îmbunătățirea calității vieții și a mediului

· Accesul localnicilor, instituțiilor publice sau agenților economici la infrastructura de bază

·        Localnici

·        Agenți economici

·        Turiști

·        Potențiali investitori

·        Instituții publice

        

 

3.                  ACHIZIȚIONAREA UNUI MICROBUZ PENTRU TRANSPORTUL COPIILOR LA      ȘCOALĂ/GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA SALCIA

SOLICITANT

SURSĂ DE FINANȚARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia

·Buget local

·Buget național

·Parteneriate

·Fonduri guvernamentale

· Fonduri europene

România

Sud Muntenia

Prahova

Salcia

DESCRIREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ

·        Facilitarea accesului copiilor la învățământ

·        Mai mulți copii care să facă parte din sistemul educațional

·        Creșterea calității vieții

·        Localnici

·        Potențiali investitori

 

        

 

 

 

 

 

 

 

4.                  CONSTRUIRE TROIȚĂ

SOLICITANT

SURSĂ DE FINANȚARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia

·Buget local

·Buget național

·Parteneriate

·Fonduri guvernamentale

· Fonduri europene

România

Sud Muntenia

Prahova

Salcia

DESCRIREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ

·        Construcția unui monument de cult în comuna Salcia

·        Promovarea caracterului cultural și religios al comunei

 

·        Localnici

 

        

 

5.                  CONSTRUCȚIE CAPELĂ

SOLICITANT

SURSĂ DE FINANȚARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia

·Buget local

·Buget național

·Parteneriate

·Fonduri guvernamentale

· Fonduri europene

România

Sud Muntenia

Prahova

Salcia

DESCRIREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ

·        Facilitarea desfășurării unor servicii funerare mai lejere

·        Servicii funerare mai comode pentru familia defunctului

·        Localnici

 

 

        

 

6.                  AMENAJAREA A 2 PARCURI

SOLICITANT

SURSĂ DE FINANȚARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia

·Buget local

·Buget național

·Parteneriate

·Fonduri guvernamentale

· Fonduri europene

România

Sud Muntenia

Prahova

Salcia

DESCRIREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ

·        Facilitarea accesului localnicilor la un loc de joacă sau recereere

·        Mai mulți copii care să aibă activități în afara casei

·        Creșterea calității vieții

·        Localnici

·        Copii

·        Agenți economici

·        Locuitori ai comunelor învecinate

·        Potențiali investitori

 

        

 

7.                  REALIZARE STATUIE

SOLICITANT

SURSĂ DE FINANȚARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia

·Buget local

·Buget național

·Parteneriate

·Fonduri guvernamentale

· Fonduri europene

România

Sud Muntenia

Prahova

Salcia

DESCRIREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ

·        Realizarea unui monument care poate deservi ca simbol al comunei

·        Mai mulți turiști interesați de istoricul local

·        Creearea unui simbol al comunei

·        Localnici

·        Turiști

·        Consiliul Local și Primăria Salcia

·        Potențiali investitori

 

        

 

8.                  AMENAJARE TEREN DE SPORT

SOLICITANT

SURSĂ DE FINANȚARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia

·Buget local

·Buget național

·Parteneriate

·Fonduri guvernamentale

· Fonduri europene

România

Sud Muntenia

Prahova

Salcia

DESCRIREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ

·        Realizarea unui teren de sport

·   Creșterea calității vieții

·   Mai multe persoane care pot practica sporturi

·   Localnicii ar tinde pentru un stil de viață mai sănătos

·   Construirea unui loc de relaxare și destindere

·        Localnici

·        Oameni din comunele învecinate

·        Turiști

·        Potențiali investitori

 

        

 

9.                  ACTUALIZAREA PUG ȘI RLU ÎN CONCORDANȚĂ CU STRATEGIA DE DEZVOLTAREA LOCALĂ DURABILĂ

SOLICITANT

SURSĂ DE FINANȚARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia

·Buget local

·Buget național

·Parteneriate

·Fonduri guvernamentale

· Fonduri europene

România

Sud Muntenia

Prahova

Salcia

DESCRIREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ

·        Actualizarea PUG-ului și a RLU-ului.

 

 

·        Întocmirea

·        Planului urbanistic

·        general și a

·        Regulamentului

·        local de urbanism

·        în concordanță cu

·        viziunea strategică

·        a administrației

·        locale

·        Localnici

·        Consiliul local

·        Agenții economici din zonă

·        Potențialii investitori

       
Sari la conținut