Școala Gimnazială Salcia

Prezent

În comuna Salcia există o școală, în satul Salcia, la care sunt înscriși în prezent 128 de elevi și o grădiniță, cu un număr total de preșcolari de 24. Starea clădirilor în care funcționează acestea este bună, fiind dotate cu toate utilitățile necesare unei bune funcționări (instalații electrice, instalații incălzire centrală cu gaze, instalații sanitare cu grupuri sanitare în interiorul clădirilor, internet).
Totodată, existența infrastructurii școlare creează discrepanțe foarte mari, atât la nivel rural, între sate/comune, dar mai ales între rural și urban.
Școala rămâne principala instituție și factor de civilizație din mediul rural.
Învățământul pe aceste meleaguri are vechi tradiții, rădăcinile acestuia mergând în negura timpului. Infrastructura socială rurală, prin faptul că este slab dezvoltată în domeniul învățământului, se constituie într-un element care influențează negativ potențialul capitalului uman, împiedicând chiar   dezvoltarea rurală.

Date Educație

2017

2018

Unități de învățământ

2

2

Grădinițe

1

1

Școli primare/gimnaziale

1

1

Copii înscriși la grădiniță

20

24

Elevi – total

128

133

Elevi primar/gimnazial

128

133

Elevi primar

53

60

Elevi gimnazial

75

73

Personal didactic – total

11

10

Personal didactic preșcolar

1

1

Personal didactic primar/gimnazial

10

9

Personal didactic primar

4

4

Personal didactic gimnazial

6

5

Săli de clasă și cabinete

8

8

În comuna Salcia mai este o școală cu săli de clasă, unitatea fiind închisă. Clădirea respectivă a fost predată, prin protocol, Inspectoratului Școlar Prahova.
Primăria Salcia are în vedere modernizarea și dotarea infrastructurii. Totodată, se dorește implementarea unui proiect de consolidare, reabilitare, modernizare, extindere și dotare pentru o a doua școală din satul Salcia, dar și realizarea unor grădinițe cu program prelungit și a unui centru în care să se desfășoare activități de tipul „after-school”.

Date sintetice privind cultura și religia

Comuna Salcia beneficiază de un cămin cultural ce include o bibliotecă publică și un teren de fotbal. În bibliotecă se află un număr aproximativ de 11215 volume, dintre care 3600 eliberate.

Sari la conținut