PRIMARIA COMUNEI SALCIA

Judetul Prahova

PREZENTARE LOCALA

    Comuna Salcia, ca unitate administrativ-teritoriala, este persoana juridica cu deplina capacitate,care poseda patrimoniu si are initiativa in tot ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitandu-si autoritatea in conditiile legii, pe teritoriul delimitat de lege.

    Denumirea localitatii
    SALCIA- comuna cu statut de autoadministrare.TR(99) derivii toponimul Salcia din substantivul feminin "salcia", denumire regionala pentru "salcie"= arbore cu flori galben-verzui ce creste in locuri umede (Salix). Si "salce" din latinescul "salicem"; forma translivana, "salca" e abstrasa din pl."salcii"/cf.falca/(DULR,56l). S-ar putea ca,initial, denumirea acestui copac atat de comun zonelor umede din luncile raurilor sa fie o simpla denumire, data dupg scoarta lui specifica, deci, "scortosul"(salca). De aici toponimele: Salcea, Salcia.
    Comuna are un singur sat-Saltcia, format din catunele Rast, Muche, Hilet, Birdea, Hotar, Ciocan, Valea Cainelui, Valea
Oancei, Valea Sarii si Linie. Denumirea comunei provine de la o batrina salcia care a existat pe malul paraului din localitate.

    Rangul localitatii:
    Potrivit Legii nr.351/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului national este unitate de ranguI IV.

    Intinderea teritoriului administrativ si delimitarea teritoriala
    Cadrul geografic: Comuna Salcia este asezata in zona colinara din estul judetului Prahova si este brazdata de garla ononima. Suprafafa comunei masoara 2156 ha,din care doar 1332 ha reprezinta suprafata agricola, 678 ha silvica (paduri). Intravilanul existent este de 219 ha.
    Vecinii:
  • la nord - comuna Calvini, judetul Buzau
  • la est - comuna Cislau, judetul Buzau
  • la sud - comuna Singeru, judetul Prahova
  • la vest - comuna Chiojdeanca, judetul Prahova
    Comuna este situata la o altitudine de 275 - 400 m.
    Distanp de mun. Ploiesti este de 50 km, iar de orasul Urlati de 24 km.  Localitatea este situata in zona dealurilor subcarpatice si anume sectorul cuprins intre Valea Buzaului si Valea Cricovului Sarat.
    Istoricul localitiifii nu este prea cunoscut. Referitor la problema atestarii docurnentare, gasim localitatea Salcia amintita in anul 1577 intr-o lista a "megiesilor" care aleg partea banului Radu din mosia Poieni, judetul Saac (Arh, Statului Bucuresti, Fond Episcopia Buzau, ms. 173,f.9 verso). La inceput a facut parte din Plaiul Despre Buzau al fostului judef Slicuieni(Saac). Alte documente care atesta existenta asezarii sunt "Istoria Generala a Daciei, sau a Transilvaniei, Terei Muntenesci si Moldovei" din 1811 a lui Dionisiu Fotino unde este denurnita Salcea. Tot Salcea spare si in Analele parlamentare din 1831, cand facea parte din plaiul despre Buziau al fostului judet: Sacuieni si numara 105 familii (Ecaterina Zaharescu, Vechiul judet al Saacului, Cunoasterea Prahovei, an I, nr.1/ian. 1939, p.85).
    La 1 ianuarie 1845, desfiintandu-se, jud. Sacuieni trece la judetul Prahova. Cu prilejul reformei agrare din 1864 erau improprietariti 83 locuitori. DTSR (1872) mentioneaza localitatea drept comuna in plasa Cricov. DGJPh (l897) si MDGR (IV,643.V.309) o aminteste drept comuna formata din trei ocoale Linieri, Rasteni,Tirisari, dar in plasa Podgoria. Din dealul Gogonului tasneste Izvorul Pacurii, care impreuna cu alte izvoare (Balcilor, Burlacul, Cainelului, Oancei, Ciuciuru Stupina Popii si Vulpea) formeaza garla Salcia, care strabate localitatea si se varsa in Cricovul Sarat.
    La inceputul anului 1907 (febr.) au loc in comuna framantari, cand taranii sechestreaza pe primar timp de 18 ore (Ist. Rom., IV, 513). Aceeasi situatie administrativ-teritoriala si in perioada interbelica, iar dupa razboi nu se aduce nici o schimbare. Prin Legea nr.2/1989 devenea sat component al comunei Sangeru-Lapos, dar, prin Decretul-Lege nr. 38/1990, legea cu pricina era abrogata iar localitatea revenea la satutul de comuna.
    Ocupatia locuitorilor a fost pomicultura, dulgheria si cresterea animalelor.
    Dezvottarea culturii: in lucrarea "Dezvoltarea invatamantului in comuna Salcia, judeful Prahova, panai la reforma lui Al. I. Cuza din 1864" a profesorului de istorie, dr. Gheorghe Nichifor, se mentioneaza un document care atesta existenta unei scoli in comuna Salcia in anul 1841.
    Biserica din localitate a fost construita prin anul 1864. Sediul actual al Primariei a fost dat in folosinta in anul 1935. Originari din localitate sunt: profesorul de istorie, dr. Gheorghe Nichifor (n.l956). Dupa absovirea Facultatii de Istorie din Bucuresti a functionat la liceul din Tg. Jiu. In 1995, a tiparit lucrarea "Intelectualitatea Gorjului si Marea Unire - Contributii la faurirea si consolidarea actului istoric de la 1 Decembrie 1918", si fratele acestuia poetul, Constantin Nichifor (n.l958), autorul volumului de poezii "Lacrimile tacerii" publicat de Editura "AGER" - Targu Jiu 2003.
    Evolutia dernografica a comunei a fost urmatoarea:  in anul 1872 erau doar 600 de locuitori, in 1897 - 1700 locuitori, in 1960 - 2114 locuitori, in 1965 -2114, in 1970 incepe involutia avand doar 1862 locuitori, in 1975 - 1771, in 1980 - 1798, in 1984 - 1674, in 1996 - 1382, in 2000 - 1344, iar in 2002 - 1242.