PRIMARIA COMUNEI SALCIA

Judetul Prahova

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (www.adobe.com)

» Aprobarea bugetului local - pe anul 2008
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2008
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2008
» HCL Nr.5/2011 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Salcia, jud. Prahova - pe anul 2011
» Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Salcia - pe anul 2011
» Referat si expunere motive - buget 2011
» HCL Nr.7/2011 privind rectificarea bugetului local al comunei Salcia, jud. Prahova - pe anul 2011
» Referat si expunere motive - rectificare de buget 2011
» HCL Nr.8/2011 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar - pe anul 2010
» Raport de analiza pe baza de bilant - la data de 31.12.2010
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local - pe anul 2011
» Programul de investitii - pe anul 2011
» Stat de personal - valabil de la data de 1 ianuarie 2011 cf. Legii nr.285/2010
» Numarul de personal si fondul de salarii de baza - pentru aparatul de specialitate al primarului si a serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local
» HCL Nr. 5/2011 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Salcia, jud. Prahova - pe anul 2011
» HCL privind rectificarea bugetului local - pe anul 2011
» HCL privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar - pentru trimestrul I anul 2011
» HCL privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar - pentru trimestrul III anul 2011
» Lista obiectivelor de investitii - pentru anul 2011
» Raport de analiza pe baza de bilant - la data de 31.03.2011
» Raport de analiza pe baza de bilant - la data de 30.06.2011
» Raport de analiza pe baza de bilant - la data de 30.09.2011
» Bugetul general initial al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2011
» Bugetul local detaliat la Venituri si Cheltuieli - pe anul 2011
» Bugetul local detaliat la Venituri - pe anul 2011
» Bugetul local detaliat la Cheltuieli - pe anul 2011
» Detalierea cheltuielilor - pe anul 2011
» Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - pe anul 2011
» Bugetul fondurilor externe nerambursabile - pe anul 2011
» Bugetul local rectificat al unitatii administrativ-teritoriale - noiembrie 2011
» Bugetul local rectificat detaliat la Venituri si Cheltuieli - noiembrie 2011
» Bugetul local rectificat la Venituri - noiembrie 2011
» Bugetul local rectificat la Cheltuieli - noiembrie 2011
» Detalierea cheltuielilor - noiembrie 2011
» Bugetul rectificat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - noiembrie 2011
» Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii: Venituri - noiembrie 2011
» Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii: Cheltuieli - 4 noiembrie 2011
» Bugetul centralizat al creditelor externe si interne - noiembrie 2011
» Bugetul fondurilor externe nerambursabile - noiembrie 2011
» Raport privind proiectul de buget - pe anul 2012 si estimarile pentru anii 2013-2015
» Bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2012
» Bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2013
» Bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2014
» Bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2015
» Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli - pe anul 2012 si estimari pentru anii 2013-2015
» Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli - Sectiunea de Functionare - pe anul 2012 si estimari pentru anii 2013-2015
» Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli - Sectiunea de Dezvoltare - pe anul 2012 si estimari pentru anii 2013-2015
» Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii - pe anul 2012 si estimari pentru anii 2013-2015
» Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii - Sectiunea de Functionare - pe anul 2012 si estimari pentru anii 2013-2015
» Bugetul creditelor externe si interne - pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015
» Bugetul fondurilor externe nerambursabile - pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015
» Bugetul local pe titluri de cheltuieli, articole si alineate - pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015
» Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare - si fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
» Sinteza finantarii programelor - si fise programe
» Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri nerambursabile de preaderare, alti donatori si din instrumente/fonduri post-aderare - si fisa proiect
» HCL Nr. 31/2011 privind rectificarea bugetului local - pe anul 2011
» Bugetul local rectificat - la data de 13.12.2011
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local - pe anul 2011
» Situatie - la data de 31.12.2011
» Situatia platilor efectuate - la data de 31.12.2011
» Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrarii, servicii la finele perioadei - 31.12.2011
» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - la data de 31.12.2011
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2011
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2011
» Situatia activelor fixe amortizabile - la data de 31.12.2011
» Situatia activelor fixe neamortizabile - la data de 31.12.2011
» Situatia disponibilitatilor institutiilor publice de subordonare locala - la data de 30.09.2011
» Raport de analiza pe baza de bilant - la data de 31.12.2011
» Plati restante - la data de 31.12.2011
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la data de 31.12.2011
» Detalierea cheltuielilor - la data de 31.12.2011
» Contul de executie /donatiilor si sponsorizarilor primite si utilizate - in anul 2011
» Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru bugetele locale - la data de 31.12.2011
» Balanta de verificare - la data de 31.12.2011
» HCL Nr. 4/2012 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Salcia, judetul Prahova - pe anul 2012
» Anexe buget local - pe anul 2012
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local - pe anul 2012
» HCL Nr. 12/2012 privind rectificarea bugetului local - pe anul 2012
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local - pe anul 2012
» Situatie privind cheltuielile de personal pe capitole de cheltuieli si tipuri de bugete - pentru anul 2012
» Program anual cu achizitii publice de materiale, prestari de servicii si lucrari conform prevederilor bugetare - pe anul 2012
» Programul de investitii - pe anul 2012
» Programul de investitii - pe anul 2011
» Bugetul local rectificat al comunei Salcia, jud. Prahova - la data de 26.04.2012
» Bugetul initial al comunei Salcia, jud. Prahova - pe anul 2012
» Situatii financiare - la data de 31.03.2012
» HCL Nr. 15/2012 privind rectificarea bugetului local - pe anul 2012
» Buget rectificat - 14 mai 2012
» Anexe buget rectificat - mai 2012
» Lista obiectivelor de investitii - pentru anul 2012
» Situatii financiare - la data de 30.06.2012
» Bilant - la data de 30.09.2012
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 30.09.2012
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.09.2012
» Balanta de verificare - la data de 30.09.2012
» Contul de executie al bugetului local - Venituri la data de 30.09.2012
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de functionare la data de 30.09.2012
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare la data de 30.09.2012
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli la data de 30.09.2012
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de functionare la data de 30.09.2012
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare la data de 30.09.2012
» Detalierea cheltuielilor - la data de 30.09.2012
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la data de 30.09.2012
» Plati restante - la data de 30.09.2012
» Situatia platilor efectuate - la data de 30.09.2012
» Sinteza platilor restante si arieratelor - la data de 30.09.2012
» Situatie - la data de 30.09.2012
» Situatia activelor si datoriilor publice din administratia locala - la data de 30.09.2012
» Balanta de verificare - la data de 31.12.2012
» Bilant - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de functionare la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de functionare la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2012
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2012
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la data de 31.12.2012
» Plati restante - la data de 31.12.2012
» Raport de analiza pe baza de bilant - la data de 31.12.2012
» Sinteza platilor restante si arieratelor - la data de 31.12.2012
» Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici - la data de 31.12.2012
» Situatia activelor fixe neamortizabile - la data de 31.12.2012
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2012
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2012
» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - la data de 31.12.2012
» Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - la data de 31.12.2012
» Situatie - la data de 31.12.2012
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2012
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2013
» Plati restante din bugetele locale - la data de 31.12.2012
» Plati restante - la data de 31.01.2013
» Plati restante - la data de 28.02.2013
» Plati restante - la data de 31.03.2013
» Bugetul centralizat al creditelor externe si interne - pentru anul 2012
» Bugetul fondurilor externe nerambursabile - pe anul 2012
» Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale - pe anul 2012
» Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - pe anul 2012
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole subcapitole si paragrafe - pe anul 2012
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole - pe anul 2012
» Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole - pe anul 2012
» Detalierea cheltuielilor - pe anul 2012
» Situatii Financiare - la data de 31 Martie 2013
» Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale - 2013
» Anexe la bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale - 2013
» Situatii financiare - la 31.12.2013
» Opis formulare - Anexa C
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2014
» Anexe buget local - pe anul 2014
» Referat si expunere motive - buget 2015
» Lista Invesitii - anul 2014
» Lista Investitii - anul 2015
» Raport privind aprobarea bugetului propriu - anul 2015
» Situatie financiara - 30.09.2014
» Situatie financiara - 31.12.2014
» Situatii financiare - 31.12.2013
» Contul de executie al bugetului local - 31.12.2013
» Situatii financiare - 31.03.2015
» Situatii financiare - 30.09.2015
» Raport de analiza pe baza de bilant - la 31.12.2014
» HCL nr. 5/16.03.2015 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Salcia, judetul Prahova - pe anul 2015
» Anexa la HCL nr. 5/16.03.2015 - bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015
» Buget local initial - pe anul 2016
» Situtii financiare - 31.12.2015
» Situatii financiare - la data de 30.06.2016
» SItuatii financiare - 30.09.2016
» Detalierea cheltuielilor -
» Declaratie - 21.10.2016
» Balanta de verificare (5 egalitati) pe luna decembie a anului 2016 -
» Bilant incheiat la data de 31.12.2016 -
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli(Centralizat) -
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli(Dezvoltare) -
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli(Functionare) -
» Contul de executie al bugetului local - Venituri(Dezvoltare) -
» Contul de executie al bugetului local - Venituri(Functionare) -
» Contul de executie al bugetului local - Venituri(Centralizat) -
» Contul de rezultat patrimonial incheiat la data de 31.12.2016 -
» Detalierea cheltuielilor -
» Disponobil din mijloace cu destinatie speciala -
» Plati restante -
» Sinteza platilor restante si arieratelor -
» Situatia fluxurilor de trezorerie incheiat la data de 31.12.2016 -
» Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheluielilor finantate din FEN postaderare -
» Situatii -
» Stuatia platilor efectuate -
» Venituri, cheluieli si execedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale -
» Situatie financiara la data de 31.12.2016 -
» Buget local initial - 2017
» Situatii financiare - 31.03.2017
» Buget rectificat - septembrie 2017, partea I
» Buget rectificat - septembrie 2017, partea II
» Situatii financiare 30.06.2017 - partea I
» Situatii financiare 30.05.2017 - partea II
» Situatii financiare 30.05.2017 - partea III
» Buget initial - 2018
» DDS - 30.12.2017
» DDS - 31.03.2018
» Buget rectificat - 22.06.2018
» DDS - 30.06.2018
» Buget general est 2020-2022 -
» Program anual achizitii -
» Program invest. 2019 -
» Buget rectificat - decembrie 2018
» Bilant - Trimestrul IV, anul 2018
» Situatii financiare - 31.03.2019
» Situatii financiare - 31.03.2019 - partea a 2-a
» Buget initial - 2019
» Anexe buget initial - 2019
» Buget centralizat, Buget final - 2019
» Balanta - 31.12.2019
» Situatii financiare - 31.12.2019
» Anexe, buget initial - 2020
» Buget initial - 2020
» Situatii financiare - 31.03.2020
» Buget rectificat - 30.04.2020
» Buget rectificat - 29.05.2020
» Situatii financiare - 30.06.2020
» Situatii financiare - 30.09.2020
» Proiect de hotarare - rectificare buget decembrie 2020
» Situatii financiare - 31.12.2020
» Buget initial - 2021
» Situatii financiare - trimestrul I - 2021